Susanne Rosenberg: Getens Horn #PWM12

Getens Horn

Getens Horn är en musikskapelse av Susanne Rosenberg för en udda ensemble med fem röster, tre celli och tre dragspel.

Det är en sammanhängande svit av musik, en musikalisk berättelse som flödar fritt likt en väv av musikaliska associationer mot en botten av ny svensk folkmusik. Getens horn handlar om hur vi sätter in oss själva i ett sammanhang, hur vi med hjälp av berättelser och liknelser speglar oss, definierar oss själva och skapar en ram för vår tillvaro. Getens horn vill få dig att skärpa sinnet, upptäcka storheten i de små nyanserna; elva musiker som gör det oväntade, det naiva; från klick, ljud, det stillsamt tokiga till det starka, gungande svängiga.

Kärnan i musikskapelsen är texterna är inspirerade från äldre traditionella skapelseberättelser och myter, men också från nutida vetenskapliga berättelser om evolution och fysik.

Susanne Rosenberg röst är en av de mest namnkunniga folksångerskorna i Sverige med en lång rad produktioner bakom sig. Här är Susanne tillbaka med en ny CD på PWM efter den förra soloskivan (ReBoot/OmStart 2010).

Susanne Rosenberg, Ulrika Bodén, Karin Ericson-Back, Maria Misgeld och Sofia Sandén Röster, Jonas Bleckman, Anders Löfberg och Leo Svensson Celli, Isak Bergström, Lisa Eriksson och Leif Ottosson Dragspel.

Kontakt: info[a]susannerosenberg.com