Zephyr: October Ocean #PWM20

October Ocean

Den fenomenala flöjttrion Zephyr släpper nu sitt första album, October Ocean, på skivbolaget Playing With Music. Ett genuint möte mellan tre av Sveriges abso- lut främsta flöjtister inom folk- och världsmusik. De vidsträckta musikaliska landskapen sträcker sig från nordiska myrar till den heta, myllrande trafikstockning- en i en större stad sydöst om myren. Rytmiska vävar, sällsamma melodier och ljudliga utflykter under okto- beroceanens yta ger lyssnaren musik som aldrig tidi- gare hörts. Från stilla västanfläkt, iskall nordan, varm monsun till stormande orkan.

Göran Månsson – Subkontrabasblockflöjt, Härjedalspipa, Månmarkapipa
Jonas Simonson – Altflöjt, Härjedalspipa, Sälgflöjt
Richard Ekre Suzzi – Bansuri, Vindstavar