Ola Sandström: Aska #PWM33

Aska

ASKA är ett album och ett projekt som utarbetades och planerades under tidig vår 2020 då pandemin var ett faktum. ASKA symboliserar ett nytt hopp och en ny tid genom att våga förhålla sig till döden och uppehålla sig kring teman som gör upp med det gamla och vill sträva vidare.

Musik, bearbetningar och arrangemang är skrivna av Ola Sandström och kom till i karantänläge i mars månad. Texter av Carl Michael Bellman och Karin Boye varvas med instrumentala kompositioner.

Medverkande musiker:
Ola Sandström – sång & gitarr
Petter Berndalen – slagverk
Pär-Ola Landin – kontrabas
Lisa Långbacka – dragspel
Helene Norrman – dobro
Lisa Rydberg – fiol
Lisa Östergren – sång
Jonas Östholm – piano

Releasedatum för ASKA är den 19:e mars, 2021.