Daniel Onyango: Nyatiti Stories #PWMX4

Nyatiti Stories

Nyatiti Stories är ett musikaliskt berättarprojekt under ledning av den kenyanska musikern Daniel Onyango.

Nyatiti är ett stränginstrument från Luokulturen i Kenya och används för traditionellt berättande. En muntlig tradition som Daniel Onyango för vidare, samtidigt som han också utvecklar nyantitins språk. I denna produktion sammanvävs kenyanska berättelser med Daniels musikaliska och kulturella intryck från Sverige.

Daniel Onyangos sång och nyatitispel är i centrum. I samspel skapar musikerna Tobias Andersson (gitarr) och Staffan Bråsjö (piano/sång) en klangvärld som lånar influenser från både jazz, afrobeat och inte minst svensk folkmusiktradition.

Projektet är en musikalisk återgivning av likheter och olikheter mellan två världsdelar. I Nyatiti Stories får lyssnaren ta del av musiktraditioner som har utvecklats åtskilt från varandra, men som ändå bär på stora likheter.

Digital Release 31 Jan 2020