Anna Lindblad – Med vänner

Inspelad & mixad av Petter Berndalen Mastrad av Stockholm Mastering